פעילות
לדיירים

ערכנו מדורת ל"ג בעומר ענקית יחד עם דיירי מערך הדיור המוגן. שרנו, ניגנו יחד בגיטרה,
נהנינו יחד מכיבוד מושקע וטעים. אש המדורה והאווירה המשפחתית חיממו את ליבנו.